Phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 12/2, cả nước thêm 27.311 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.981 ca
Ngày 12/2, cả nước thêm 27.311 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.981 ca

12/02/2022

Ngày 12/2, lần đầu số mắc COVID-19 lên 27.311 ca tại 60 tỉnh, thành. Thành phố Hà Nội nhiều nhất với 2.981 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.270 ca.

Ngày 7/2, cả nước thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca
Ngày 7/2, cả nước thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca

07/02/2022

Ngày 7/2, cả nước có thêm 16.815 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.988 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 9.665 ca.

Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cả nước thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca
Ngày 6/2 (mùng 6 Tết), cả nước thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca

06/02/2022

Ngày 6/2, cả nước có thêm 14.112 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.797 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.802 ca.

Ngày 5/2 (mùng 5 Tết), cả nước thêm 12.170 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.778 ca
Ngày 5/2 (mùng 5 Tết), cả nước thêm 12.170 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.778 ca

05/02/2022

Ngày 5/2, cả nước có thêm 12.170 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với gần 2.778 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 3.457 ca.

Ngày 4/2 (mùng 4 Tết), cả nước thêm 11.594 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.756 ca
Ngày 4/2 (mùng 4 Tết), cả nước thêm 11.594 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.756 ca

04/02/2022

Ngày 4/2, cả nước có thêm 11.594 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với gần 2.800 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 8.509 ca.

Ngày 2/2 (Mùng 2 Tết), cả nước thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca
Ngày 2/2 (Mùng 2 Tết), cả nước thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca

02/02/2022

Ngày 2/2, cả nước có thêm 8.744 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.716 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 6.795 ca.

Ngày 1/2 (Mùng 1 Tết), cả nước thêm 11.023 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.705 ca
Ngày 1/2 (Mùng 1 Tết), cả nước thêm 11.023 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.705 ca

01/02/2022

Ngày 1/2, cả nước có thêm 11.023 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.705 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 39.608 ca.

Ngày 31/1, cả nước thêm 12.674 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.728 ca
Ngày 31/1, cả nước thêm 12.674 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.728 ca

31/01/2022

Ngày 31/1, cả nước có thêm 12.674 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.728 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 4.835 ca.

Ngày 30/1, cả nước thêm 13.694 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.924 ca
Ngày 30/1, cả nước thêm 13.694 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.924 ca

30/01/2022

Ngày 30/1, cả nước có thêm 13.694 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.924 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 55.018 ca.

Ngày 29/1, cả nước thêm 15.150 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.806 ca
Ngày 29/1, cả nước thêm 15.150 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.806 ca

29/01/2022

Ngày 29/1, cả nước có thêm 15.150 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.806 ca. Trong ngày có 12.353 bệnh nhân khỏi bệnh.

Ngày 28/1, cả nước thêm 14.929 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.885 ca
Ngày 28/1, cả nước thêm 14.929 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.885 ca

28/01/2022

Ngày 28/1, cả nước có thêm 14.929 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.885 ca. Trong ngày có 4.633 bệnh nhân khỏi bệnh.

Ngày 27/1, cả nước thêm 15.727 bệnh nhân COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.907 ca
Ngày 27/1, cả nước thêm 15.727 bệnh nhân COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.907 ca

27/01/2022

Ngày 27/1, cả nước có 15.727 ca COVID-19, Hà Nội nhiều nhất với 2.907 ca. Trong ngày có 21.002 bệnh nhân khỏi bệnh.

Ngày 25/1, cả nước có thêm 15.743 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất hơn 2.956 ca
Ngày 25/1, cả nước có thêm 15.743 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất hơn 2.956 ca

25/01/2022

Ngày 25/1, cả nước có 15.743 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.956 ca. Trong ngày có 62.889 bệnh nhân khỏi bệnh và 126...

Ngày 24/1, cả nước có thêm 14.362 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất hơn 2.800 ca
Ngày 24/1, cả nước có thêm 14.362 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất hơn 2.800 ca

24/01/2022

Ngày 24/1, cả nước có 14.362 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.801 ca. Trong ngày có 36.331 bệnh nhân khỏi bệnh và 165...

Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca
Ngày 23/1, cả nước có thêm 14.978 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca

23/01/2022

Ngày 23/1, cả nước có 14.978 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.967 ca. Trong ngày có 4.157 bệnh nhân khỏi bệnh và 123...

Ngày 22/1, cả nước có thêm 15.707 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca
Ngày 22/1, cả nước có thêm 15.707 ca mắc COVID-19, Hà Nội nhiều nhất gần 3.000 ca

22/01/2022

Ngày 22/1, cả nước có 15.707 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.945 ca. Trong ngày có 3.512 bệnh nhân khỏi bệnh và 153...

Ngày 21/1, cả nước có thêm 15.935 ca mắc COVID-19 trong đó có 133 ca nhiễm Omicron
Ngày 21/1, cả nước có thêm 15.935 ca mắc COVID-19 trong đó có 133 ca nhiễm Omicron

21/01/2022

Ngày 21/1, cả nước có 15.935 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.805 ca. Trong ngày có 2.256 bệnh nhân khỏi bệnh và 177...

Ngày 20/1, cả nước có thêm 16.715 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.884 ca
Ngày 20/1, cả nước có thêm 16.715 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.884 ca

20/01/2022

Ngày 20/1, cả nước có 16.725 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.884 ca. Trong ngày có 5.736 bệnh nhân khỏi bệnh và 152...

Ngày 19/1, cả nước có thêm 15.959 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.909 ca
Ngày 19/1, cả nước có thêm 15.959 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.909 ca

19/01/2022

Ngày 19/1, cả nước có 15.959 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.909 ca. Trong ngày có 33.034 bệnh nhân khỏi bệnh và 142...

Ngày 18/1, cả nước có thêm 16.838 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca
Ngày 18/1, cả nước có thêm 16.838 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.935 ca

18/01/2022

Ngày 18/1, cả nước có 16.838 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.935 ca. Trong ngày có 8.692 bệnh nhân khỏi bệnh và 184...

Ngày 17/1, cả nước có thêm 16.378 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.955 ca
Ngày 17/1, cả nước có thêm 16.378 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.955 ca

17/01/2022

Ngày 17/1, cả nước có 16.378 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.955 ca. Trong ngày có 20.172 bệnh nhân khỏi bệnh và 179...

Ngày 16/1, cả nước có thêm 15.684 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.982 ca
Ngày 16/1, cả nước có thêm 15.684 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.982 ca

16/01/2022

Ngày 16/1, cả nước có 15.684 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.982 ca. Trong ngày có 9.326 bệnh nhân khỏi bệnh và 129...

Ngày 15/1, cả nước có thêm 16.378 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.810 ca
Ngày 15/1, cả nước có thêm 16.378 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.810 ca

15/01/2022

Ngày 15/1, cả nước có 16.378 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.810 ca. Trong ngày có 51.744 bệnh nhân khỏi bệnh và 139...

Ngày 14/1, cả nước có thêm 16.040 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 3.029 ca
Ngày 14/1, cả nước có thêm 16.040 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 3.029 ca

14/01/2022

Ngày 14/1, cả nước có 16.040 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 3.029 ca. Trong ngày có 4.290 bệnh nhân khỏi bệnh và 171...

Ngày 13/1, cả nước có thêm 16.725 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.968 ca
Ngày 13/1, cả nước có thêm 16.725 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.968 ca

13/01/2022

Ngày 13/1, cả nước có 16.725 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.968 ca. Trong ngày có 26.031 bệnh nhân khỏi bệnh và 206...

Ngày 12/1, cả nước có thêm 16.135 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.948 ca
Ngày 12/1, cả nước có thêm 16.135 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.948 ca

12/01/2022

Ngày 12/1, cả nước có 16.135 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.948 ca. Trong ngày có 38.943 bệnh nhân khỏi bệnh và 177...

Ngày 10/1, cả nước có thêm 16.035 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.884 ca
Ngày 10/1, cả nước có thêm 16.035 ca mắc COVID-19, Hà Nội ghi nhận 2.884 ca

11/01/2022

Ngày 10/1, cả nước có 16.035 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.884 ca. Trong ngày có hơn 6.866 bệnh nhân khỏi bệnh và 256...

Ngày 10/1, cả nước có thêm 14.818 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục trên 2.500 ca
Ngày 10/1, cả nước có thêm 14.818 ca mắc COVID-19, Hà Nội tiếp tục trên 2.500 ca

10/01/2022

Ngày 10/1, cả nước có 14.818 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với 2.830 ca. Trong ngày có hơn 89.842 bệnh nhân khỏi bệnh và...

Ngày 9/1, cả nước có thêm 15.779 ca mắc COVID-19, Hà Nội hơn 2.800 ca
Ngày 9/1, cả nước có thêm 15.779 ca mắc COVID-19, Hà Nội hơn 2.800 ca

09/01/2022

Ngày 9/1, cả nước có 15.779 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với gần 2.811 ca. Trong ngày có 12.210 bệnh nhân khỏi bệnh và 202...

Ngày 8/1, cả nước có thêm 16.553 ca mắc COVID-19, Hà Nội gần 2.800 ca
Ngày 8/1, cả nước có thêm 16.553 ca mắc COVID-19, Hà Nội gần 2.800 ca

08/01/2022

Ngày 8/1, cả nước có 16.553 ca mắc COVID-19. Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất cả nước với gần 2.800 ca. Trong ngày có gần 9.000 bệnh nhân khỏi bệnh và...